30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Redakcja

„Modlitwa w drodze” jest dziełem jezuitów w Polsce i częścią międzynarodowej sieci projektów inspirowanych serwisem „Pray as you go”. Z biegiem czasu zyskaliśmy wielu współpracowników i grupa MWD znacznie się rozrosła. Przedstawiamy Wam obecny skład redakcji.
  

  • o. Paweł Kosiński SJ - koordynator
  • o. Wojciech Morański SJ - dział IT, kontakty z firmami
  • Ewa Dybowska - redaktor tekstów, rozwój i monitoring jakości tekstów
  • Jan Głąba  SJ - redaktor tekstów, rozwój i monitoring jakości tekstów
  • Elwira Ginalska - administracja serwisu, grafika, redaktor tekstów